Bajkowy Plan Dnia


Opieka psychologiczno pedagogiczna


Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lipnie. Zakres działań placówki to:

- obserwacja dzieci w zakresie różnych sfer funkcjonowania;
- sporządzanie opinii psychologicznych, monitorowanie aktualności orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i kontakt z Poradnią Psychologiczno ? Pedagogiczną w kwestii diagnoz oraz wspomagania rozwoju dzieci; wspieranie mocnych stron dzieci;
- usprawnianie tych sfer, których rozwój jest zakłócony lub opóźniony;
- współpraca z nauczycielami, pedagogami i innymi specjalistami w celu optymalizacji działań wychowawczych i stymulujących rozwój;
- współpraca z rodzicami, wspieranie ich w funkcji wychowawczej.

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.