Bajkowy Plan Dnia


RAMOWY       ROZKŁAD     DNIA   GRUPY   ?KRASNALE?

7.40 ? 8.55          Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze i samoobsługowe.

                           Zabawy swobodne i ruchowe, rozmowy indywidualne z dziećmi

 

8.55 ? 9.30           Wspieranie i korygowanie rozwoju dzieci indywidualnie lub w grupach

                             poprzez różnorodne sytuacje edukacyjne

 

9.30 ? 9.45           Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności

                             samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie

 

9.45 ? 10.45           I zajęcie edukacyjne

                               Zabawa ruchowa

                               II zajęcie edukacyjne

 

10.45 ? 11.45         Przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje

                                 przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe. Prace gospodarczo ? porządkowe,

                                 tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, podejmowania

                                zabaw badawczych i konstrukcyjno -   technicznych

 

11.45 ? 12.20           Przygotowanie do obiadu

                                 Obiad

 

12.20 ? 13.04           Zabawy swobodne. Wspieranie i korygowanie rozwoju dzieci poprzez

                                różnorodne sytuacje edukacyjne, tworzenie sytuacji rozwijających

                                   indywidualne zdolności i zainteresowania, ewaluacja zdobytych

                                 umiejętności dzieci. Zabawa ruchowa. Słuchanie bajek, zabawy        

                                 wyciszające i relaksacyjne. rozchodzenie się dzieci.

 RAMOWY       ROZKŁAD     DNIA   GRUPY   ?PSZCZÓŁKI?

8.30 ? 9.00  
                 Zabawy spontaniczne, zabawy w kącikach zainteresowań

Zajęcia w małych grupkach lub z pojedynczymi dziećmi9.00 ? 9.20

Ćwiczenia poranne9.20 ? 9.50

 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności

 samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie9.50 ? 10.00

Porządkowanie po śniadaniu i przygotowanie do zajęć10.00 ? 10.30 Sytuacje wychowawczo - edukacyjne

Zabawa ruchowa10.40 ? 11.00

Sytuacja wychowawczo - edukacyjna - drugie zajęcie11.00 ? 12.00 Przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje

przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe. Prace gospodarczo ? porządkowe,

  tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, podejmowania

 zabaw badawczych i konstrukcyjno -   technicznych12.00 ? 12.20

Przygotowanie do obiadu
Obiad12.20 ? 13.30 Zabawy swobodne. Wspieranie i korygowanie rozwoju dzieci poprzez

różnorodne sytuacje edukacyjne, tworzenie sytuacji rozwijającychindywidualne zdolności i zainteresowania, ewaluacja zdobytychumiejętności dzieci. Zabawa ruchowa. Słuchanie bajek, zabawy wyciszające i relaksacyjne. rozchodzenie się dzieci.

      

 

 

          

 

                                

 

 

 

           


Ramowy rozkład dnia

Gr. ?Puchatki?

 

 

8.00- 8.30

Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne i    

ruchowe, rozmowy indywidualne z dziećmi.

 

8.30- 8.50

Wspieranie i korygowanie rozwoju dzieci indywidualnie lub w

grupach poprzez różnorodne sytuacje edukacyjne.

 

8.50- 9.40

Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności

samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Śniadanie

 

9.40- 10.40

Zajęcia dydaktyczne

 

10.40- 11.40

Przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery,

obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia

sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, tworzenie okazji

do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania,

podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych

 

11.40- 12.20

Przygotowanie do obiadu. Obiad .

 

12.20- 13.00

Zabawy swobodne. Wspieranie i korygowanie rozwoju dzieci

poprzez różnorodne sytuacje edukacyjne, tworzenie sytuacji

rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania

dzieci, ewaluacja zdobytych umiejętności dzieci w ciągu dnia,  

zabawy wyciszające, relaksujące.

 

13.00- 13.30

Zabawa ruchowa, słuchanie bajek, rozchodzenie się dzieci

  

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.